Gruaro 2010 - PUPPO SERGIO TENDAGGI - PIZZERIA " DAL GIANCA " 1 - 0