Gruaro 2014 - QUEI DA GRUARO - AMATORI CALCIO GRUARO 4 - 1