Gruaro 2013 - PIROBLU STORE - AMATORI SAN VITO 10 - 1