Gruaro 2010 - BAR PIZZERIA " AL CASTELLO" - GIESSE 0 - 6